عیسی سلاجقه

عیسی سلاجقه

پروفسور عیسی سلاجقه متولد سال ۱۳۳۰ می‌باشد، او استاد مهندسی عمران – سازه در دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شهید باهنر کرمان می‌باشد، ایشان…

علی کاوه

علی کاوه

دکتر علی کاوه در سال ۱۳۲۶ در تبریز به دنیا آمد وی دارای لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه تبریز، فوق‌لیسانس از امپریال کالج لندن (۱۳۴۹)…