مهدی قالیبافیان

مهدی قالیبافیان

دکتر مهدی قالیبافیان (۱۳۱۴–۱۳۸۶) پدر بتن ایران و استاد برجسته مهندسی راه و ساختمان در دانشکده فنی دانشگاه تهران. زندگی مهدی قالیبافیان در سال ۱۳۱۴ در تبریز متولد شد….

مباحث مقررات ملی ساختمان | ویرایش جدید ۹۲

مباحث مقررات ملی ساختمان | ویرایش جدید ۹۲

مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان به‌عنوان شاخص‌ترین و فراگیرترین ضوابط فنی در عرصه ساختمان توسط وزارت مسکن و شهرسازی تدوین می‌شود. این مباحث یکی از مجموعه آیین‌نامه…