محمد احمدی اکبری دانشجو و پژوهشگر مهندسی عمران

اولین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های نوین در مهندسی عمران

اولین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های نوین در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شمال در شهر آمل برگزار می‌شود.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی عمران

برگزارکننده: دانشگاه شمال

شهر برگزاری: آمل (احتمالاً)

تلفن دبیرخانه: ۰۱۱۴۳۱۲۵۷۲۶ | فکس دبیرخانه: – | کد پستی: ۴۶۱۶۱۱۹۹۸۷

آدرس پستی دبیرخانه: تهران -شهرک غرب – بلوار خوردین – تقاطع هرمزان و پیروزان جنوبی- وزارت علوم- تحقیات و فناوری- اداره کل فرهنگی و اجتماعی

ایمیل: info@icceconf.com | وب‌سایت: پایگاه رسمی کنفرانس