محمد احمدی اکبری دانشجو و پژوهشگر مهندسی عمران

سمینار “خرافات آب” دکتر کاوه مدنی + فیلم

در ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴ سمیناری تحت عنوان “خرافات آب” در دانشگاه صنعتی شریف به سخنرانی دکتر کاوه مدنی برگزار شد.

دکتر کاوه مدنی یکی از جوان‌ترین و سرشناس‌ترین متخصصان مدیریت منابع آب در دنیا هستند. این دانشمند جوان دکترای خود را در رشته‌ی مدیریت آب و محیط‌زیست از دانشگاه دیویس آمریکا اخذ نموده است؛ از افتخارات اخیر ایشان اخذ جایزه دانشمند جوان علوم زمین در سال ۲۰۱۵ می‌باشد. همچنین ایشان، استاد مدیریت محیط‌زیست در دانشگاه امپریال کالج لندن است.

فیلم این سمینار اطلاعات بسیار خوبی درباره “مدیریت آب و محیط‌زیست” داراست، پیشنهاد می‌کنم فیلم سمینار خرافات آب را به‌طور کامل و با دقت مشاهده کنید.