ساختمان انرژی صفر

ساختمان انرژی صفر

در طراحی ساختمان انرژی صفر علاوه بر رعایت موارد معمول در ساختمان‌های متداول، موارد ویژه دیگری نیز باید در نظر گرفته شود. ازآنجاکه انرژی مصرف‌شده…

کف‌پوش هوشمند

کف‌پوش هوشمند

هوشمند سازی ساختمان‌ها و کنترل بخش‌های مختلف ساختمان با استفاده از اسمارت فون‌ها بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مدرن امروزی به‌حساب می‌آید. ازاین‌رو ساخت تجهیزات جدید و…

فورپولینگ چیست؟

فورپولینگ چیست؟

با اجرای این روش پایداری جبهه کار افزایش و از نشست‌های سطحی تونل‌های حفرشده به مقدار زیادی جلوگیری می‌شود و همچنین ایمنی اجرای عملیات حفاری…

بتن خم شونده

بتن خم شونده

یکی از ضعف‌های مشهور در بتن، ترک‌خوردگی مصالح بتنی و درنتیجه کاهش ایمنی و دوام سازه‌ها است. در سالیان اخیر نسل جدیدی از بتن‌های الیافی…

ژئوسل چیست؟

ژئوسل چیست؟

ژئوسل ها مصالحی هستند که در پایدارسازی شیب‌ها جهت کاهش پیامدهای زیست‌محیطی و کاهش لغزش زمین به‌کار گرفته می‌شود. زمانی که از سازه‌های نگه‌دارنده مرسوم…