جزوه مقاومت مصالح برای کنکور کارشناسی ارشد – دکتر مسعود حسین زاده اصل

جزوه مقاومت مصالح برای کنکور کارشناسی ارشد – دکتر مسعود حسین زاده اصل

مقاومت مصالح یکی از دروس اصلی و شاخص مهندسی عمران است که در دوره کارشناسی تدریس می‌شود و برای کنکور کارشناسی ارشد مورداستفاده دانشجویان قرار…