محمد احمدی اکبری دانشجو و پژوهشگر مهندسی عمران

ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی مصالح و سازه‌های نوین در مهندسی عمران

ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی مصالح و سازه‌های نوین در مهندسی عمران در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه یزد در شهر یزد برگزار می‌شود.

حوزه‌های تحت پوشش: معماری و شهرسازی ، مهندسی عمران و سازه

برگزارکننده: دانشگاه یزد

شهر برگزاری: یزد

تلفن دبیرخانه: ۰۳۵۳۱۲۳۲۴۴۶ | فکس دبیرخانه: ۰۳۵۳۸۲۰۰۱۳۵ | کد پستی:

آدرس پستی دبیرخانه: یزد- صفاییه- میدان عالم- دانشگاه یزد- ساختمان عمران (ساختمان فنی ۲)- دانشکده مهندسی عمران

ایمیل: ۶ncnms@confs.yazd.ac.ir | وب‌سایت: پایگاه رسمی کنفرانس