محمد احمدی اکبری دانشجو و پژوهشگر مهندسی عمران

چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی سازه

چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی سازه در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ توسط انجمن مهندسی سازه ایران در شهر تهران برگزار می‌شود.

حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه

برگزارکننده: انجمن مهندسی سازه ایران

شهر برگزاری: تهران

تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۸۱۰۳۲۲۱۲ | فکس دبیرخانه: ۰۲۱۸۱۰۳۲۲۴۲ | کد پستی:

آدرس پستی دبیرخانه: کریم خان زند، عضدی شمالی، ساختمان وزارت علوم، طبقه دوم، انجمن مهندسی سازه ایران

ایمیل: info@isse.ir | وب‌سایت: پایگاه رسمی کنفرانس