محمد احمدی اکبری دانشجو و پژوهشگر مهندسی عمران

مهار متقابل چیست؟

این روش ساده برای نگهداری و حفاظت جداره‌های حاصل از گودبرداری و برای جلوگیری از تغییر مکان‌های جانبی در گودهایی با عرض کم در محیط‌های شهری استفاده می‌شود و برای گودهای به عرض کم مناسب است. در این روش ابتدا در دو طرف گود، در فواصل معین از یکدیگر چاهک‌هایی را حفر می‌کنیم.

طول این چاهک‌ها برابر با عمق گود به‌اضافه‌ی مقداری اضافه‌تر حدود ۲۵/. تا ۳۵/. برابر عمق گود است. این عمق اضافه به‌منظور تأمین گیرداری انتهـای تحتانی پروفیل‌هایی است که در چاهک قرار داده می‌شوند.

سپس در درون این چاهک‌ها پروفیل‌های فولادی H یا، مطابق با محاسبات و نقشه‌های اجرایی قرار می‌دهیم. طول این پروفیل‌ها را معمولاً به‌گونه‌ای در نظر می‌گیریم که انتهای فوقانی آنها تا حدی بالاتر از تراز بالایی گود قرار گیرند. آنگاه قسمت فوقانی هر دو پروفیل قائم متقابل مزبور را به کمک تیرها یا خرپاهایی به یکدیگر متصل می‌کنیم.

این کار موجب می‌شود که هر دو پروفیل قائم متقابل، به پایداری یکدیگر کمک کنند. پس‌ازآن، عملیات گودبرداری را به‌تدریج انجام می‌دهیم. در صورت لزوم، در نقاط دیگری از ارتفاع پروفیل‌های قائم نیز سیستم مهار متقابل را اجرا می‌کنیم.

درصورتی‌که خاک خیلی ریزشی باشد باید در بین اعضای قائم از الوارهای چوبی یا اعضای مناسب دیگر استفاده کنیم. سیستم مهار متقابل فوق‌الذکر باید در جهت عمود بر سیستم قابی آن، یعنی در جهت طول گود، نیز به‌صورت مناسب مهاربندی شود.

در ادامه بخوانید  تفاوت طبقه‌بندی خاک یونیفاید و آشتو